Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet XXX fakulteten
 

Tvärminne zoologiska station

Uppgifter om stationen :

Kontaktuppgifter:

Kansli:
J.A. Palméns väg 260
10900 HANGÖ
telefon +358-(0)2941 28090
fax       +358-(0)2941 28049

tvarminne-zool@helsinki.fi

Välkommen till Tvärminnes hemsidor!

Seasons Greetings and Best Wishes

Välkommen!

Tvärminne zoologiska station (tillsammans med Lammi biologiska station och Kilpisjärvi biologiska station) hör till Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. TZS är en marin station belägen vid Finska vikens mynning i norra Östersjön. TZS fungerar som ett centrum för en mängd högklassig biologisk forskning, utför miljö-övervakning, samt tillhandahåller faciliteter för fältkurser, symposier och seminarier, även inom icke-biologiska ämnen.

Stationen är med i FINMARI infrastrukturnätverket, där målsättningen är att förbättra forskarnas möjligheter att utnyttja alla havsforskningsrelaterade infrastrukturer i Finland. Nätverket består av kustnära fältstationer, forskningsfartyg, laboratorier, samt mätstationer och –bojar i norra Östersjön. Stationen hör även till ett landsomfattande nätverk av fältstationer som ägs av finländska universitet.

Stationen grundades år 1902 och därför finns det gott om bakgrundsinformation för att studera långtidsförändringar i miljön. Stationen är dessutom belägen i ett naturskyddsområde, där man endast får röra sig i forsknings- och undervisningssyfte. Station är öppen året runt och vi välkomnar både nationella och internationella forskare att bedriva forskning på TZS.

Information om publikationer, olika forskningsprojekt samt arter som påträffas i området kring TZS finns under Tvärminne Research Gateway.

Välkommen till Tvärminne!

Nyheter: